1การชำระเงิน

  • ขณะนี้เรายอมรับการโอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้นจะสนับสนุนวิธีการชำระเงินอื่น ๆ ในอนาคต

  • Taorai.asia จะเริ่มดำเนินการตามใบสั่งซื้อของคุณทันทีหลังจากที่เราได้รับการชำระเงิน คุณสามารถตรวจสอบความคืบหน้าสถานะการสั่งซื้อได้ในหน้ารายละเอียดใบสั่ง

2. การจัดส่ง

  • บริการแบบครบวงจร taorai.asia จะประสานงานกับผู้ให้บริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและจัดส่งสินค้า

  • หากมีปัญหาเรื่องคุณภาพและผลตอบแทนต้องให้ taorai.asia ประสานงานกับผู้จัดส่งกี่ยวกับรายละเอียด taorai.asia ไม่ยอมรับคำร้องขอคืนสินค้าใด ๆ ด้วยเหตุผลเช่น "ไม่ชอบสี" / "ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับขนาดไม่ถูกต้อง" / ฯลฯ และต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงจะเกิดจากผู้ซื้อ